Newsletter

Cennik

Cennik standardowy:
Pobyt osoba dorosła  - 90 zł ze śniadaniem/osoba
                                 125 zł z dwoma posiłkami/osoba
Dzieci w wieku 4-12 lat - zniżka.
Dzieci w wieku do 4 lat - bezpłatnie bez świadczeń (zachęcamy do dokupienia wyżywienia dla dziecka).
 
Rodziny z dwojgiem dzieci poniżej 4 lat opłacają jedno dziecko.

Opłata za cały pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

Taxa klimatyczna 2 zł/dzień osoba dorosła 1 zł/dzień dziecko.
Numer konta: PL 72 1020 1390 0000 6602 0454 5836

Podane ceny są cenami orientacyjnymi, ostateczną ceną jest cena ustalona telefonicznie lub mailowo w dniu rezerwacji. Dodatkowo pobierana jest opłata miejscowa na rzecz Urzędu Miasta w kwocie 2,00 zł od osoby dziennie.

SWIFT CODE/BIC: BPKOPLPW
Właściciel: AUTOTOM Julian Gaczkowski
                 43-460 Wisła ul. Wyzwolenia 106


 1. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
  1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
   1. telefoniczne zamówienie pobytu,
   2. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.
  2. Po dokonaniu rezerwacji na życzenie Gościa możemy wysłać potwierdzenie wstępnej rezerwacji na wskazany adres e-mail, a po dokonaniu wpłaty zadatku potwierdzenie końcowe
  3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości około 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.W przypadku rezerwacji na jedną noc zapłaty całości
  4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto podane na stronie www.willaalpejska.pl lub www.willaszwajcaria.pl w formie przelewu bankowego, gotówki lub przelewu pocztowego
  5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
  6. Pozostała kwota płatna jest przy zakwaterowaniu.
  7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 2. ANULOWANIE REZERWACJI
  1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu hotel zwraca:
   1. 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 30 i więcej dni przed rozpoczęciem pobytu.
   2. 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem.
   3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu ale w szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania kwoty zadatku w innym ustalonym terminie
  2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu,
  4. W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu, niewykorzystana część zapłaty nie podlega zwrotowi, ale w szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania tej kwoty w innym ustalonym terminie.
  5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej

Oferta specjalna